Сдружение “Аварийно Спасяване Пловдив” се занимава със спасителна и обучителна дейност в полза на обществото.